clubinfo

Samenstelling bestuur per 10 januari 2015
 

Voorzitter Johan Hoedemaker Oostrandpark 87 8212 AS Lelystad 0320 241845 jrhoedem@xs4all.nl
Secretaris Eric de Jong Scholekster 11 1713 TR Obdam 0226 453243 secretariaatmidland@ziggo.nl
Penningmeester Claudia Koppenaal-Manni Centraalspoor 26 6846GH Arnhem 026 8443847 wrvmidland@upcmail.nl
Commissaris Carla v. Doorn Kleingouw 82 1619 CE Andijk 0228 755050 carlavandoorn@quicknet.nl
Commissaris Frans Roberts Florijn 135 1628 RP Hoorn 0229 242745 roberts@live.nl
Commissaris Matty Wolthuis Parksingel 42 8256GB Biddinghuizen 0321 848207 djiproh@gmail.com


Adres renbaan: Hondsdraf 30, Lelystad

CONTRIBUTIE 2015

De contributie van onze vereniging bedraagt euro 75,00 per lid.
Gezinsleden betalen euro 21,00 en donateurs (ondersteunende leden) euro 30,00.
Het bankrekeningnummer is     NL25INGB0670614696       t.n.v. Midland, Lelystad.