Het bestuur

OVER DE VERENIGINGHET BESTUUR  – OVER DE BAANBAANRECORDSTRAININGENWEDSTRIJDEN

Samenstelling bestuur per januari 2018

Voorzitter: Johan Hoedemaker, Oostrandpark 87, 8212 AS Lelystad, tel: 0320 241845 jrhoedem@xs4all.nl
Secretaris: Maarten Sloof, Zonnebloemlaan 2, 2343 GC Oegstgeest, tel: 06 15222737 maartenpietersloof@gmail.com
Penningmeester: Claudia Koppenaal, Centraalspoor 26, 6846GH Arnhem, tel: 026 8443847 wrvmidland@upcmail.nl
Commissaris: Carla v. Doorn, Kleingouw 82, 1619 CE Andijk, tel: 06 20418096 carlavandoorn@quicknet.nl
Commissaris: Matty Wolthuis, Parksingel 42, 8256GB Biddinghuizen, tel: 0321 848207 djiproh@gmail.com
Commissaris: Marloes Resink

Adres renbaan: Hondsdraf 30, Lelystad

CONTRIBUTIE 2018

De contributie van onze vereniging bedraagt €100,- per lid.
Gezinsleden betalen €21,- en donateurs (ondersteunende leden, enkel voor hen die een andere renvereniging als thuisvereniging hebben.) €55,-.
Het bankrekeningnummer is NL25INGB0670614696 t.n.v. Midland, Lelystad.