Het bestuur

OVER DE VERENIGINGHET BESTUUR  – OVER DE BAANBAANRECORDSTRAININGENWEDSTRIJDEN

Samenstelling bestuur per januari 2018

Voorzitter: Johan Hoedemaker
Secretaris: Maarten Sloof, maartenpietersloof@gmail.com
Penningmeester: Claudia Koppenaal, wrvmidland@upcmail.nl
Commissaris: Carla v. Doorn
Commissaris: Matty Wolthuis
Commissaris: Marloes Resink

Adres renbaan: Hondsdraf 30, Lelystad

CONTRIBUTIE 2018

De contributie van onze vereniging bedraagt €100,- per lid.
Gezinsleden betalen €21,- en donateurs (ondersteunende leden, enkel voor hen die een andere renvereniging als thuisvereniging hebben.) €55,-.
Het bankrekeningnummer is NL25INGB0670614696 t.n.v. Midland, Lelystad.