Het bestuur

OVER DE VERENIGINGHET BESTUUR  – OVER DE BAANBAANRECORDSTRAININGENWEDSTRIJDEN

Samenstelling bestuur per januari 2019

Voorzitter: Johan Hoedemaker
Secretaris: Maarten Sloof, maartenpietersloof@gmail.com
Penningmeester: Claudia Koppenaal, wrvmidland@upcmail.nl
Commissaris: Carla v. Doorn

Adres renbaan: Hondsdraf 30, Lelystad

CONTRIBUTIE 2019

De contributie van onze vereniging bedraagt €100,- per lid.
Gezinsleden betalen €21,- en donateurs (ondersteunende leden, enkel voor hen die een andere renvereniging als thuisvereniging hebben.) €55,-.
Het bankrekeningnummer is NL25INGB0670614696 t.n.v. Midland, Lelystad.
Het is mogelijk een aantal keer mee te trainen tegen betaling, hierna is het mogelijk lid te worden van WRV Midland!

De club kan alleen bestaan door en voor de leden

CONTACT BESTUUR:

Via dit formulier kun je contact opnemen met het bestuur. Er wordt zo snel mogelijk contact met je gezocht via e-mail: