trainen bij Midland

Algemeen

De trainingen vinden altijd plaats op de zaterdag, aanvang 13.00 uur.
De kantine gaat open om 12.00 uur.
In verband met de indeling van de trainingsritten en een goed verloop van de training vragen wij om uiterlijk 12.30 uur aanwezig te zijn.

De trainingen zijn voor leden van wrv. Midland gratis. Niet-leden betalen een  trainingsbijdrage van 4 euro per hond per trainingsdag.

Wanneer er op zondag een wedstrijd is, vervalt de zaterdagtraining van de dag daarvoor. Ook vinden er jaarlijks een aantal andere kynologische activiteiten plaats. Op deze data vervallen de trainingen ook.

Belangrijk: het is aan te raden altijd onze website te raadplegen of een geplande training doorgaat. Als een geplande training door omstandigheden niet doorgaat, wordt dit altijd op onze website gepubliceerd.

Onze komende trainingen:  25 juli, 8 augustus, 15 augustus, 22 augustus, 29 augustus, 5 september, 26 september, 3 oktober, 24 oktober, 31 oktober (laatste training)