Verslag ALV + info contributie

Afgelopen zondag, 8 januari, hielden we onze gecombineerde nieuwjaarsreceptie/ Algemene Ledenvergadering.
De ruim 20 aanwezigen spraken hun bewondering uit over de prachtige nieuwe lamminaatvloer, die door Willem de Jong met steun van zijn Carla gelegd was.
De kantine ziet er gelijk een heel stuk mooier uit.

De vergadering was door de mogelijkheid, dat ieder zijn zegje kon doen, nuttig en levendig. Enkele belangrijke punten uit de vergadering:

– de contributie blijft ongewijzigd. Leden 100 euro, Ondersteunende / trainingsleden 55 euro, Gezinsleden 21 euro.
– Frans Roberts is uit het bestuur getreden, in zijn plaats is Maarten Sloof in het bestuur gekozen
– Claudia Koppenaal en Eric de Jong zijn in het bestuur herkozen
– de trainingen zullen in 2017 om 12.00 uur beginnen i.p.v. 13.00 uur zoals het de laatste jaren was
– op zondag 26 februari wordt er een gezellige clubmiddag in onze kantine georganiseerd met een gevarieerde inhoud
– op het activiteitenoverzicht, dat naar ieder lid is toegezonden, wordt 18 maart toegevoegd als trainingsdatum

Contributie

Wij verzoeken ieder om zo spoedig mogelijk de contributie voor 2017 over te maken. Het bankrekeningnummer is:
NL25 INGB 0670614696.
Aan degenen die een licentie ter verlenging hebben afgegeven vragen we om gelijktijdig de kosten van de licentie over te maken.
De kosten zijn 5 euro per licentie.
De licenties zijn bij de CvW aangevraagd. Zodra deze binnen zijn, worden ze aan de eigenaren opgestuurd of afgegeven.