Oproep voor clubmiddag

Het bestuur is van plan om op zondag, 26 februari een gezellige clubmiddag te organiseren.

Het ligt in de bedoeling om rond middaguur vanaf de kantine een hondenwandeling te organiseren van max. 1 uur. Na terugkomst volgt dan een lunchhap, waarna we een gezellig samenzijn hebben met een fotopresentatie van oude en recente foto’s van activiteiten op onze baan en een quiz over uw kynologische en verenigingskennis.

Omdat in het organiseren van een en ander nogal wat tijd en energie gaat zitten, willen we eerst peilen of er onder onze leden voldoende belangstelling voor zo’n activiteit is.
Wij vragen u daarom om uiterlijk 10 februari een emailberichtje (secretariaatmidland@ziggo.nl) te sturen of u (en met hoeveel personen) aanwezig zal zijn op deze clubmiddag.
Wij gaan ervan uit, dat degenen die geen emailberichtje sturen niet aanwezig zullen zijn.

Als de middag doorgaat krijgt u nog via de nieuwsflits nadere informatie.