Zondag 6 oktober 2019: Clubkampioenschap

Clubkampioenschap

Op zondag 6 oktober houden we ons jaarlijkse clubkampioenschap, waaraan alle honden van onze leden kunnen deelnemen.

Op dit clubkampioenschap zal worden uitgemaakt welke Midland honden zich clubkampioen 2019 mogen noemen. Dat geldt voor de honden die in het bezit zijn van een Midland startlicentie.

We willen, gezien het grote verschil in snelheid, voor de Whippets een onderscheid maken tussen de honden in de standaardklasse en de plusklasse.

Verder kunnen honden die nog (niet) in het bezit zijn van een renlicentie en honden van onze ondersteunende leden ook aan het clubkampioenschap deelnemen.

Het clubkampioenschap staat dus open voor alle honden van onze leden. De dag zal om 11:00 uur beginnen. Graag uiterlijk 10:30 uur aanwezig zijn.

Hoe werkt het?

Bij de Whippets zullen ritten worden samengesteld van honden die wat betreft de snelheid niet teveel uiteenlopen. Reuen en teven apart. Zo nodig zullen er ook soloritten gelopen worden.

De Whippets lopen in principe twee keer en van elke rit worden de tijden opgenomen. De tijden worden bij elkaar opgeteld en op grond van deze resultaten wordt een ranglijst opgesteld.

De reu en de teef die het hoogst op de ranglijst komen worden clubkampioen en winnen het kampioenschapsdek.

Dus één reu en één teef standaard en één reu en één teef plus.

Ook whippets die (nog) geen startlicentie hebben worden in de ranglijst opgenomen.

Het kampioenschapsdek kan alleen gewonnen worden door een whippet in het bezit van een Midland startlicentie.

Bij de Afghanen zal in onderling overleg worden afgesproken op welke wijze er gelopen zal worden. Zo nodig geldt dit ook voor andere rassen. De titel van clubkampioen en het daarbij behorende eredek wordt alleen vergeven als er bij het betreffende ras met meerdere honden gelopen wordt, minimaal 3 honden. De clubkampioen moet dus meerdere rasgenoten verslagen hebben.

Afscheid

Elk jaar besteden wij op ons clubkampioenschap aandacht aan honden die hun rencarrière moeten beëindigen, omdat zij op grond van hun leeftijd het volgende jaar niet meer in aanmerking kunnen komen voor een startlicentie.

Indien u een hond heeft waarbij dit het geval is, vragen wij u vriendelijk om dit door te geven aan het wedstrijdsecretariaat.

Huldiging

Ook zullen de Midlandhonden, die dit jaar aansprekende prestaties bij de kampioenschappen hebben geleverd, in het zonnetje gezet worden.

Gezelligheid troef

Ons clubkampioenschap staat enerzijds in het teken van sportieve strijd tussen de honden, maar anderzijds ook in het teken van een gezellig clubgebeuren.

Wij vragen daarom geen inschrijfgeld voor de deelnemende honden. Wel vragen wij alle eigenaren om per ingeschreven hond een leuke attentie (maximale kosten: €7,50 per attentie) mee te nemen. De presentjes worden op een tafel uitgestald en na afloop mag iedereen (na loting van de volgorde) per ingeschreven hond een attentie van de tafel uitzoeken. Daardoor gaat iedereen met een aardig presentje naar huis.

Alle reden dus om uw hond(en) op te geven voor deze dag. Het maakt niet uit: met of zonder stamboom, met licentie of zonder licentie, snel of langzaam, groot of klein, dik of dun, prikoren of hangende oren, elke hond is welkom.

Voor de inwendige mens zit het bestuur voor de verandering te denken aan een high tea: verschillende hapjes, taarten, hartig of zoet, koud of warm.

We zijn dan ook op zoek naar een paar enthousiaste leden die het leuk vinden om voor dit buffet de handen uit te mouwen te steken en taarten en hapjes willen maken.

Vindt u het leuk om hiermee aan de slag te gaan? U kunt zich opgeven bij Claudia Koppenaal: wrvmidland@upcmail.nl

Woensdagavond voor het clubkampioenschap sluit de inschrijving, zodat we dan weten voor hoeveel mensen we moeten bakken.

Aanmelden

U kunt uw hond(en) per e-mail aanmelden bij Claudia Koppenaal: wrvmidland@upcmail.nl

Aanmelden uiterlijk woensdag 2 oktober, vóór 20:00 uur.
We hopen dat veel leden zich zullen opgeven, zodat we met elkaar een gezellige en sportieve rendag zullen hebben.