Spelregels Trainingen Midland Corona versie 9-5-20

• Houd altijd 1,5 meter afstand en houd rekening met elkaar.
• Wanneer je gezondheidsklachten hebt die enigszins kunnen wijzen op
het Corona virus, blijf je thuis.
• Alleen toegankelijk voor leden.
• Vooraf aanmelden hond(en) per mail bij Maarten maartenpietersloof@gmail.com
(voor vrijdagavond 20:00 uur, opgeven kan alleen per mail).
• Opgeven bij inschrijving: naam hond(en), afstand, eventuele stukjes, of u 1 of 2
omlopen wilt lopen met de hond(en), het aantal mensen dat met de hond(en)
naar het terrein komt. Daarbij is het de bedoeling dat alleen de mensen komen
die een hond moeten starten, maximaal 2 personen.
Als mensen honden samen willen laten lopen: zelf vooraf regelen, daarna pas
inschrijven.
• Aan de hand van de inschrijvingen maakt de vereniging trainingsblokken
van 10 of 15 trainingslopen. Vanaf 21.00 uur vrijdagavond ontvangt u een email
waarin staat in welke tijd u bent ingedeeld. We organiseren zoals gebruikelijk
twee omlopen. Zorg dat u op tijd bent.
• We gaan werken met éénrichtingsverkeer.
350 starthok: naar het starthok lopen via het bospad buitenom, gelegen tussen
de baan en de behendigheidsvereniging. Na de rit vanuit de zandbak over het
tegelpad richting de kantine de baan verlaten.
475 starthok: buitenom via de parkeerplaats naartoe lopen en na de rit vanuit
de zandbak over het tegelpad richting de kantine de baan verlaten.
• Maximaal 2 honden per rit starten, vanuit de starthokken 1 en 6. Afstand houden
en om de beurt de hond plaatsen. Na het plaatsen van de honden wegstappen bij
de starthokken, zodat de starter naar de starthokken kan lopen en voor de start
kan zorgen. Bij de opvang dient de eigenaar van de hond uit starthok 1 zijn hond
als eerste aan te lijnen, de eigenaar van de hond uit starthok 6 pakt daarna zijn
hond. Houd hier dus ook rekening mee bij het afspreken met een andere hond. Is
er kans op agressie tussen de honden? Loop dan solo!
• De kantine is niet vrij toegankelijk. Voor de ingang van de kantine vanaf de
terrasingang staat een tafel, voor het afhalen van drank en snacks. Op de tafel
worden de drank en snacks geplaatst door de kantine medewerkers.
• Wij schrijven de consumpties op en vragen de deelnemer het bedrag over te
maken op rekening van Midland, o.v.v. trainingsdatum:
Het bankrekeningnummer is NL25 INGB 0670 6146 96 t.n.v. Windhonden
Renvereniging Midland, Lelystad. Contante betaling is absoluut niet mogelijk.
• Na iedere training moeten de wc’s en andere hotspots worden schoongemaakt.
Hiervoor zoeken we iedere week vrijwilligers.
• Toiletten zijn open. De toiletruimte is slechts toegankelijk voor 1 persoon per
keer.
• Er zijn papieren handdoekjes, zeep en desinfectiemiddel aanwezig. Was je handen
regelmatig.
Degene die zich bewust niet aan de regels houdt kan niet meer deelnemen aan de
trainingen.
Blijf zoveel mogelijk bij de eigen auto, houd voldoende ruimte tussen de auto’s en
neem eigen klapstoeltjes mee.