WRV Midland Corona Update 1 oktober 2020

Tot onze spijt hebben wij moeten besluiten dat onze activiteiten de komende drie weken niet kunnen doorgaan.
Samen met de NVOW kwamen wij al tot de conclusie dat het komende weekeinde geen doorgang kon vinden.

De ernst van de toename in het aantal coronagevallen in Nederland vraagt van ons dat wij als vereniging onze verantwoordelijkheid nemen.
Alle deelnemers aan onze activiteiten komen uit het hele land naar Lelystad, terwijl het advies is sociale contacten te vermijden.
Wij willen ook onze medewerkers liever niet blootstellen aan de mogelijke gevaren van corona als er veel mensen naar de baan komen.
Diverse medewerkers die regelmatig de trainingen en andere activiteiten verzorgen hebben privé te maken met kwetsbare familieleden.

Het clubkampioenschap is altijd een feestelijk gebeuren. De honden strijden op de baan voor het clubkampioenschap en dit jaar wilden we ook de honden zonder stamboom en/of licentie betrekken bij deze dag. Samen een gezellige dag doorbrengen, waarna vervolgens de honden en eigenaren in het zonnetje worden gezet die bijzondere prestaties in het afgelopen jaar hebben laten zien. En vervolgens afsluiten met een gezellig etentje. Dat was het plan, maar met de huidige regels kunnen we aan deze dag helaas geen invulling geven. Het is een triest gegeven, maar we kijken wel uit naar volgend jaar waarin we wellicht weer een clubkampioenschap kunnen realiseren.

Concreet betekent het bovenstaande dat wij geen activiteiten organiseren tot en met het weekend van 18 oktober.
Rond die datum zal er ook weer een persconferentie zijn met verdere maatregelen.
Het bestuur zal na deze drie weken en persconferentie wederom overleggen en kijken of er nog activiteiten zullen plaatsvinden waarmee we dit vreemde jaar kunnen afsluiten.

Wij betreuren het zeer dat we met elkaar dit besluit hebben moeten nemen.