Alle resterende activiteiten in 2020 afgelast

Het bestuur heeft via internet vergaderd over de ontstane situatie na de persconferentie van de regering eerder deze week.
Tot onze spijt hebben wij moeten besluiten dat onze activiteiten de rest van het seizoen niet kunnen doorgaan.
De ernst van de toename in het aantal coronagevallen in Nederland is zeer zorgwekkend. Wij zijn van mening dat deze situatie van ons vraagt dat wij als vereniging onze verantwoordelijkheid nemen.
Alle deelnemers aan onze activiteiten komen uit het hele land naar Lelystad, terwijl het advies is sociale contacten en verplaatsingen te vermijden.
Wij willen ook onze medewerkers liever niet blootstellen aan de mogelijke gevaren van corona als veel mensen naar de baan komen.
Diverse medewerkers, die regelmatig de trainingen en andere activiteiten verzorgen, hebben privé te maken met kwetsbare familieleden.
Alles overwegend zijn we van mening dat we daarom moeten besluiten om geen activiteiten meer te organiseren.
Deze beslissing wordt genomen in de hoop dat, als de situatie normaliseert, we volgend jaar weer volop kunnen genieten van onze sport en de wedstrijden.
Wij betreuren het zeer dat we met elkaar dit besluit hebben moeten nemen.
We voelen ons erg gesteund door alle positieve reacties die we de afgelopen tijd hebben ontvangen en we hopen u in het nieuwe jaar weer te mogen ontvangen op onze mooie baan.