Zondag 26 februari 2017: Winteractiviteit

Uit de reacties is gebleken, dat er voldoende belangstelling is voor de geplande clubmiddag op zondag, 26 februari.
We nodigen daarom alle leden uit hieraan deel te nemen.

Het programma luidt als volgt:

12.30 uur Wandeling met de honden vanaf de kantine. Duur van de wandeling maximaal 1 uur. Een en ander natuurlijk als de weersomstandigheden het toelaten.
13.30 uur Terug in de kantine: lunchhap met soep, tosti o.i.d., koffie/thee. Hiervoor rekenen we een vriendenprijsje van € 2,50 p.p.

Na de lunchhap verzorgen we een fotoreportage met foto’s vanaf het ontstaan van onze vereniging tot het heden. Een reisje door de Midland geschiedenis.

Na de fotoreportage houden we een (wind)honden quiz, waaruit ook moet blijken hoe goed u de fotoreportage gevolgd hebt.

Als u aan de clubmiddag wilt deelnemen en dit nog niet gemeld hebt, hoeft u zich niet nog speciaal op te geven.
Als u wilt deelnemen, maar liever niet wilt/kunt wandelen, kunt u gewoon wat later komen.

De geplande eindtijd voor deze middag is 16.15 uur.

We hopen op een gezellige clubmiddag met een verrassend aantal aanwezigen.